© Božena Kováčová 2014  ©created by DNecpal
počítadlo.abz.cz
Meno : Ing. Božena Kováčová Emailová adresa: starosta@janovalehota.sk Mobil: 0905 349 836 Webová stránka: www.bozenakovacova. eu
OCENIE PRE JANOVU LEHOTU V rámci prvého ročníka Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť sa aj naša obec zapojila do tejto súťaže. Po návšteve komisie z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  dňa 20. augusta 2014, sme sa dozvedeli, že naša obec sa stala oceneným finalistom súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2014. Bližšie informácie sa dozviete 20. novembra 2014, kedy sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže.
NOVÉ AUTO PRE DSS A DD NÁDEJ Vďaka finančnej dotácii MPSVaR SR v hodnote 20 000 €, spoluúčasti Obce Janova Lehota v hodnote 2000 € a dofinancovania z OZ Nádej Seniorom v sume 1740 € sa nám podarilo zakúpiť špeciálne 8 -  miestne motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
JESENNÁ VÝSTAVA OVOCIA A RUČNÝCH PRÁC Milí občania, minulý týždeň ste mohli navštíviť jesennú výstavu úrody a ručnej tvorby, ktorá sa konala v priestoroch kultúrnej sály obecného úradu. Do súťaže nám prispeli nielen občania našej obce, ale aj základná škola, materská škola, klub dôchodcov a DSS a DD "Nádej". Ďalšie informácie si môžete pozrieť na stránke www.janovalehota.sk
NEDAJME SA OKLAMAŤ !!!! Obecný úrad Janova Lehota, poslankyňa NRSR Viera Šedivcová a Seniorské informačné centrum pozývajú všetkých občanov našej obce v pondelok 20.10.2014 o 16.30 hod. do sály KD v Janovej Lehote. Témou akcie bude problematika podomových obchodníkov a ich praktiky pri predajných predvádzacíh akciách. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
BURZA SPOTREBNÉHO MATERIÁLU Milí občania, terénna sociálna práca v Janovej Lehote v spolupráci s Obcou Janova Lehota organizujú pre občanov Janovej Lehoty Burzu spotrebného tovaru, ktorá sa bude konať 05.11.20104 v kultúrnej sále obecného úradu. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na stránke www.janovalehota.sk
REAKCIA NA OSTRÉ SLOVÁ Terčom útokov predsedu BBSK sa na nedávnej tlačovke stali práve poslanci SMERu. Poslankyňa a starostka obce Janova Lehota ale tvrdí, že chyba nebola na strane poslancov. Župan sa vraj len bráni útokom. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.zia24.sk
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM Obecný úrad Janova Lehota pozýva všetkých dôchodcov na slávnostný program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktorý sa uskutoční 31. októbra 2014 (piatok) v sále KD Janova Lehota so začiatkom o 17.00 hod. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na stránke www.janovalehota.sk
NÁRODNÁ CENA ZA KVALITU Byť výnimočným a učiť sa od tých najlepších sa stalo krédom obce Janova Lehota. Aj preto sme sa rozhodli zapojiť do prvého ročníka súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Tento krok bol pre nás dôležitým medzníkom samohodnotenia, ako aj hodnotenia odborníkmi. Dôležitým faktorom pre prihlásenie do súťaže bola snaha o napredovanie, o zvýšenie kvality na úrovni riadenia spoločenskej zodpovednosti, aplikovateľnosť získaných poznatkov na naše podmienky a ich implementáciu do praxe. Celý text si môžete prečítať tu janovalehota.pdf
ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE V týchto dňoch finišujú práce na obnove a skrášlení vnútorných priestorov nového „Špecializovaného zariadenia“ DSS a DD Nádej , ktoré vzniklo v priestoroch bývalej chránenej dielne v našej obci. Veríme, že si v ňom nájdu svoj domov ľudia, ktorí potrebujú dlhodobú a stálu opateru. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na prerábaní a skrášľovaní spomenutého zariadenia. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na stránke www.janovalehota.sk
VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2014 Výsledky Komunálnych volieb v Janovej Lehote 15. novembra 2014 - zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce: Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 785 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 553 Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
ZNÁME MENÁ ZVEREJNILI SVOJE MAJETKY Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zverejnil na svojich stránkach majetkové priznania poslancov za rok 2013. Iba niektorí z nich však zverejnili svoje celkové príjmy. Pozrite, čo všetko priznali. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.ziar24.sk
POČÍTAČOVÝ KURZ V JANOVEJ LEHOTE Základná škola Janova Lehota, Obec Janova Lehota a terénna sociálna práca organizujú v mesiaci január 2015 počítačový kurz pre začiatočníkov, ktorého sa môžu zúčastniť všetci občania našej obce, ktorí by chceli svoj život spestriť novými poznatkami a zručnosťami pre svoj osobný rozhľad alebo pracovný rast. Ďalšie informácie nájdete na www.janovalehota.sk
NÁRODNÁ CENA ZA KVALITU PRE JANOVU LEHOTU Byť výnimočným a učiť sa od tých najlepších sa stalo krédom obce Janova Lehota. Aj preto sme sa rozhodli zapojiť do prvého ročníka súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Tento krok bol pre nás dôležitým medzníkom samohodnotenia, ako aj hodnotenia odborníkmi. Dôležitým faktorom pre prihlásenie do súťaže bola snaha o napredovanie, o zvýšenie kvality na úrovni riadenia spoločenskej zodpovednosti, aplikovateľnosť získaných poznatkov na naše podmienky a ich implementáciu do praxe. Celý text si môžete prečítať na www.janovalehota.sk 
VIANOČNÉ TRHY V sobotu 20. decembra 2014 sa v obecnom parku uskutočnili tradičné Lehotské vianočné trhy. Počasie sa vydarilo, i keď nám všetkým chýbali snehové vločky. Za tónov vianočnej hudby si ľudia mohli kúpiť vianočné dekorácie a občerstvenie. Tešíme sa veľkej účasti. Sme radi, že sa nám vydarila ďalšia príjemná akcia v obci. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
ČARO VIANOC Vianočnú atmosféru nám v nedeľu 14. decembra 2014 navodili pedagógovia a žiaci Základnej školy v Janovej Lehote, ktorí pre nás pripravili krásny kultúrny program pod názvom Čaro Vianoc. Žiaci sa nám prihovorili básňami, spevom, ale i tancom v podobe vločiek, či čertíkov. Predstavili sa nám i v scénkach približujúcich tradície vianočných sviatkov, no nezabudli ani na zvieratká pripravujúce sa na zimný odpočinok. Bolo to príjemné adventné poobedie.
NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ 1. januára 2015 sme spoločne pri obecnom úrade privítali Nový rok.Opäť prežívame prvé hodiny Nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme svoje želania pre rok 2015, do ktorého sme práve vstúpili. Po príhovore starostky obce nasledoval krásny novoročný ohňostroj, počas ktorého sa občania mohli zahriať teplým punčom. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
NOVOROČNÝ KONCERT V nedeľu 11. januára 2015 sme sa všetci zišli na „Trojkráľovom koncerte“ v Rímsko-katolíckom kostole v našej obci. Chceli sme takto slávnostne ukončiť vianočné obdobie. Celým kostolom sa niesli krásne piesne speváckeho zboru Cantus Monte Regzis z Novej Bane. Ďalšie informácie a fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES V piatok 30. januára 2015 sa sála kultúrneho domu naplnila malými princeznami, včielkami, pirátmi a inými peknými maskami.  Konal sa tam Detským maškarný ples. Na začiatok nám zatancovala tanečná škola "Associallz Dance Crew"  zo Žiaru nad Hronom „breakdance“. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
PRVOSIENKY Terénna sociálna práca v spolupráci s Obcou Janova Lehota organizuje počas jarných prázdnin denný tábor pre deti PRVOSIENKY, ktorý sa bude konať v dňoch 16. - 20.02.2015,v čase od 08:00 do 14:00 hod. Ďalšie informácie a fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
FAŠIANGOVÝ PLES V sobotu 7. februára 2015 sa v našej obci uskutočnil už VII. Ročník Obecného fašiangového plesu. Sála bola nádherne vyzdobená a už o pol ôsmej sa začali schádzať prvý hostia. Privítala ich pani starostka s manželom a postupne sa usádzali na svoje miesta. Ples zahájila krásnym spevom Bc. Veronika Kováčová a už sa o slovo prihlásila hudobná skupina DUO BAND. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
TRADIČNÁ OBECNÁ ZABÍJAČKA V sobotu 14. februára 2015 sa v našej obci ako každý rok uskutočnila „Tradičná obecná zabíjačka“. Ráno sa začalo dymiť z kotlov a prasiatko sa pomaly porciovalo.  Mäsko na klobásky pomaly pribúdalo a šikovné ruky tunajších chlapov ho mleli a postupne pridávali koreniny.  Medzitým ženy začali variť tradičnú zabíjačkovú kapustnicu. Ďalšie informácie a fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
REAKCIA NA ČLÁNOK DANIELA GELIENA Milí priatelia, ďakujem Vám všetkým, ktorí mi nielen píšete, ale aj voláte a preukazuje mi podporu v spore s pánom Gelienom. Nechcela som reagovať na všetky tie jeho obvinenia vznesené cez média na moju osobu ,nielen pred voľbami do VÚC , ale aj pred voľbami do EP. Bola som presvedčená, že pán starosta a poslanec prestane. Za jeho necelé dvojročné pôsobenie v župnom parlamente bolo jeho ničím nepotvrdených výmyslov už dosť. Môžem Vás však ubezpečiť , že už som tiež podnikla právne kroky na ochranu môjho dobrého mena ,ale to už predsa pán starosta musel vedieť skôr, ako napísal svoje vyznanie do ECHA. Na celej tejto situácii ma mrzí hlavne strata času , ktorý namiesto toho , aby som ho mohla venovať rozvoju obce, klientom domova sociálnych služieb a mojej rodine ,musím ho venovať podvracaniu útokov kolegu starostu a poslanca. S úplnou vážnosťou ho vyzývam, aby už prestal s klamstvami a odporúčam mu , aby sa naučil čítať nielen majetkové a daňové priznania ,ale aj ústavný zákon. Ak sa to naučí, potom z neho „ nikto nebude musieť robiť idiota v priamom prenose“ citujem pána poslanca. Ponúkam Vám moju reakciu na článok uverejnený v týždenníku „MY“. REAKCIA NA ČLÁNOK DANIELA GELIENA.pdf
FAŠIANGOVÉ OBDOBIE KONČÍ Utorok, 17. február, je tento rok posledným dňom fašiangového obdobia. Nasledujúca streda je takzvaná popolcová, alebo škaredá. Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom, popolom na čelo. Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: ”Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo ”Obráť sa a ver evanjeliu.“ Je to symbol pokánia. Začína sa štyridsaťdňové pôstne obdobie. Ďalšie informácie a fotky si môžete pozrieť na www.dssnadej.sk
ĎALŠIE KLAMSTVÁ POSLANCA GELIENA Dlhodobo som nereagovala na ohovárania a ničím  nepodložené obvinenia  starostu obce Slaská a poslanca BBSK p. Geliena na moju osobu  prostredníctvom  novín ECHO , a to nielen  pred voľbami do VÚC, ale aj pred voľbami do EP.  Poslúchla som mojich kolegov a priateľov, ktorí mi odporúčali nereagovať na jeho nezmysly a klamstvá. No, po jeho hanlivom a klamlivom vyjadrení sa na moju osobu v minulom vydaní ECHA , už nemôžem mlčať.  Ďalšie klamstvá pána Geliena.pdf
PRVOSIENKY 16.02. – 20.02.2015 sme v spolupráci Obce Janova Lehota a ochotných sponzorov zorganizovali Jarný denný tábor „Prvosienky“, ktorého sa zúčastnili deti prvého stupňa našej obce. V prvý deň deti fotografovali okolie Janovej Lehoty s názvom témy „Zasnežená Janova Lehota“,vytvárali svoje fotorámčeky z kartónu a ozdobného papiera,.... Ďalšie informácie a fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
POSEDENIE PRI ČAJI V utorok 17. marca 2015 sme sa stretli vo vyzdobenej sále obecného úradu. Čakala na nás príjemná atmosféra dotvorená sviečkami, teplým čajom a čajovým pečivom. Postupne sa sála začala zapĺňať do posledného miesta. Všetci sme netrpezlivo čakali na hlavného hosťa večera, ktorým bola ruská spevácka diva Nina Dilon, ktorá prijala pozvanie pani starostky a rozhodla sa zaspievať nám francúzske šansóny. Ďalšie informácie a fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
ROZPRÁVKA NA DOBRÚ NOC 27. marca sa deti a rodičia našej obce mohli zúčastniť  podvečerného čítania „Rozprávky na Dobrú noc“, ktoré bolo obohatené o malé aktivity pre deti zamerané na zvýšenie záujmu detí o čítanie kníh. Budúci malí čitatelia si mohli vypočuť interaktívnu rozprávočku o Psíškovi a mačičke, ktorým s nepodarilo upiecť tortu,... Ďalšie informácie a fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
VEĽKONOČNÁ DIELNIČKA V utorok a v stredu (24 . - 25.03.2015) sa kancelária terénnej sociálnej práce premenila na Veľkonočnú tvorivú dielničku, na ktorej sa stretli žienky so šikovnými rukami, trošku sa porozprávali a v príjemnom posedení vytvorili pekné jarné dekorácie. Sme radi, milé žienky, že ste prišli a tešíme sa na Vašu účasť v ďalších tvorivých akciách:-) Ďalšie informácie a fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
EXTRÉM V ŽUPANE Pozrite si celý záznam z verejnej diskusie s názvom Extrém v župane, kde sa okrem poslancov Boženy Kováčovej a Daniela Geliena zúčastnila aj koordinátorka tohoto projektu Ingrid Kosová a hovorca BBSK Vladimír Gürtler. Projekt WatchBBSK realizujú občianske združenia Quo Vadis a Antigona. Záznam má viac ako 1,5 hodiny a prítomní vyjadrovali svoje názory na ročné fungovanie VÚC a jeho predsedu Mariana Kotlebu. Video si môžete pozrieť tu : Extrém v župane
UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA OBCE V nedeľu 19. apríla 2015 sa sobášna sie zaplnila detským krikom, ktorý oznamoval príchod nových občanov našej obce. Pripravený bol pre nich milý kultúrny program, po ktorom nasledovali podpisy do Pamätnej knihy obce. Pani starostka odovzdala rodičom hodnotný darček a následne sa s nimi odfotila. Fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
DNI OBCE JANOVA LEHOTA 2015 Na 15. mája 2015 pripadá medzinárodný Deň rodiny. Preto sme sa rozhodli v našej obci zorganizovať Dni obce Janova Lehota 2015. Chceli sme takýmto spôsobom spojiť rodiny v našej obci ako aj celú obecnú rodinu.  Všetko sa to začalo už v piatok 15. mája, keď sa na ihrisku za ZŠ Janova Lehota stretli mužstvá žiakov ZŠ Trnavá Hora, ZŠ Jastrabá, Špeciálna ZŠ Žiar nad Hronom, ZŠ Horná Ždaňa a ZŠ Janova Lehota. Ďalšie informácie ako aj foto si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
POMOC PRE PEŤKA Od 27. marca 2015 celá naša obec mohla zbierať vrchnáky od plastových fliaš, ktoré potrebuje Peťko Gocník z Ladomerskej Viesky. V ZŠ a MŠ Janova Lehota, v DSS a DD Nádej ako aj na Obecnom Úrade Janova Lehota sa začali zapĺňať vrecia vrchnákmi. Preto nastal čas, ísť nazbierané zniesť Peťkovi a aspoň takto mu pomôcť v jeho ťažkej situácii. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a nezabudnite, že v zbierke aj naďalej pokračujeme! :)
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM V piatok 05. júna 2015 nás navštívili deti z MŠ Janova Lehota, ktorým sme porozprávali o obecnej knižnici a knihách, ktoré sa v nej nachádzajú. Prečítali sme im rozprávku O psíčkovi a mačičke. Deti nám povedali aké knižky im doma rodičia čítajú a nakoniec si aj so psíčkom a mačičkou zaspievali a zatancovali.:) Fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
DEŇ DETÍ 2015 Mesiac jún je venovaný oslave Medzinárodného dňa detí. Aj v našej obci sme preto pripravili zábavný program pre naše detičky. Všetko to začalo v sobotu 6. júna 2015, keď  do areálu pri ZŠ Janova Lehota začali prúdiť deti a zábava sa mohla začať.  V spolupráci s TSP Janova Lehota, KC Janova Lehota, MŠ Janova Lehote a OSSR boli pre deti pripravené stanoviská, na ktorých boli otestované ich športové a logické schopnosti Ďalšie informácie ako aj foto si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
DEŇ RODINY 2015 Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život.  Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná. Ďalšie informácie ako aj foto si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
VÝMENA OKIEN NA TELOCVIČNI Stále pokračujeme v skrášľovaní budov v obci. Staré sklobetónové okná na telocvični už potrebovali nutnú výmenu. Preto sme radi, že sa nám podarilo vymeniť ich za nové plastové okná, ktoré skrášlia nie len budovu ale zabránia aj tepelným stratám v zimnom období. Veríme, že túto výmenu ocenia aj všetci, ktorí využívajú budovu telocvične na svoje aktivity. Fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
DENNÝ LETNÝ TÁBOR ČEREŠNE Vážení rodičia, milé deti, Leto je v plnom prúde a naša obec pripravuje prostredníctvom Terénnej sociálnej práce a Komunitného centra Janova Lehota júlový turnus Denného letného tábora Čerešne. Organizačné pokyny .... Ďalšie informácie ako aj foto si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
VÝBEROVÉ KONANIE Obec Janova Lehota, Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota  Obec  Janova Lehota v súlade s § 3 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu Správca dane a samostatný odborný referent      Ďalšie informácie nájdete na www.janovalehota.sk
BAZÁRIK 2015 Milí občania, chceli by sme Vám dať do pozornosti podstránku obecnej inzercie BAZÁRIK, v ktorej sa nachádzajú aktuálne potreby a ponuky našich občanov. Ide o inzerciu občanov Janovej Lehoty, v ktorej môžete ponúknuť alebo vyhľadať si za dohodnutú protihodnotu ... Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
NOVÉ OCENENIE Veľmi milo nás prekvapila zásielka, ktorú sme obdržali v týchto dňoch. Centrum Výskumu Názorov Zákazníkov s.r.o. prostredníctvom projektu „Dôveryhodná firma“ udelilo DSS a DD Nádej Janova Lehota certifikát Dôveryhodnej firmy - za žiadne negatívne ohlasy, etiku a zodpovedný prístup k záväzkom klientov. Veľmi si ceníme tento certifikát, pretože práve pozitívna spätná väzba nás ženie v pred, aby sme našim klientom dokázali poskytovať len tie najlepšie služby.      Ďalšie informácie nájdete na www.janovalehota.sk
REKONŠTRUKCIA KUCHYNE V mesiaci júl prebiehala v DSS a DD Nádej Janova Lehota kompletná rekonštrukcia kuchyne. Celú renováciu sa nám podarilo uhradiť vďaka finančnej podpore občianskeho združenia Nádej seniorom. Zakúpili sme nový konvektomat (multifunkčné zariadenie na varenie , pečenie ...) , nádoby na smaženie, vymenili obkladačky, odsávanie, znížili strop .... Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE PRÁZDNIN V piatok 28. augusta 2015 sa v našej obci uskutočnilo Slávnostné ukončenie prázdnin. Park sa pomaly zapĺňal a slávnostný program sa mohol začať. Všetko odštartovala pani starostka, ktorá všetkých privítala a za zvukov rómskej piesne vyšli na kamenné pódium dievčatá v krojoch. Pripravené pre nás mali rómske zvyky, tance a piesne Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
LÚČIME SA S LETOM Koniec letného obdobia sme zavŕšili veľkou grill párty „Rozlúčka s letom“ spojenou s ukážkami pôvodných remeselných prác - rezbárstvo, košikárstvo, pečenie chleba, výroba zo slamy a šúpolia. V rámci tvorivých dielní si všetci zúčastnení mohli remeselný chlebík vyskúšať na vlastnej koži. Aby práca išla hladko, seniori sa posilnili  špekačkami, koláčikmi aj chlebíkom z vlastnej dielne. Atmosféru dotváralo hudobné duo „SENIOR BAND“ zo Slaskej. Aj touto cestou ďakujeme pánovi Golhovi za ochotu kedykoľvek prísť medzi nás,i za to, že svojím spevom a hrou na saxofón či klavír vždy privodí krásny hudobný zážitok. Dovidenia milé leto. Vitaj pestrofarebná jeseň.      Fotky si môžete pozrieť na  www.dssnadej.sk
OBEC DOSTALA PROTIPOVODŇOVÝ VOZÍK Európska komisia schválila projekt "Aktívne protipovodňové opatrenia" z dielne Ministerstva vnútra SR, vďaka ktorému záchranné zložky na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni dostávajú k dispozícii špeciálnu techniku na znižovanie povodňových rizík a tiež zmierňovanie následkov záplav. Medzi vybranými obcami, ktoré obdržali lokálne balíky protipovodňovej techniky bola aj Obec Janova Lehota.      Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
UVÍTANIE 18.10.2015 V nedeľu 18. októbra 2015 sa sobášna sieň zaplnila detským krikom, ktorý oznamoval príchod nových občanov našej obce. Pripravený bol pre nich milý kultúrny program, po ktorom nasledovali podpisy do Pamätnej knihy obce. Pani starostka odovzdala rodičom hodnotný darček a následne sa s nimi odfotila Fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM Október je mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v mesiaci, možno už trochu chladný, a však spolu s mesiacom máj, skrýva v sebe asi najväčšie čaro ročného obdobia. Hýri pestrými farbami a padajúcim farebným lístím. Október je zároveň mesiacom úcty k starším ľuďom.V nedeľu 25. Októbra 2015 sme pre našich starčekov pripravili príjemné posedenie. Po príhovore pani starostky obce prišli na rad žiaci MŠ a ZŠ Janova Lehota, ktorí si pre našich dedkov a babky pripravili pekný a milý kultúrny program plný básničiek, pesničiek, scénok.      Ďalšie informácie si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk
OSLAVY 25. VÝROČIA ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska vo štvrtok 29. októbra 2015 usporiadalo slávnostný galavečer. Súčasťou osláv 25. výročia založenia ZMOS bolo za účasti vzácnych hostí aj udeľovanie ocenení. Slávnostného galavečera sa zúčastnili hostia z prostredia miestnej územnej samosprávy, partneri ZMOS, spolupracujúce organizácie, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, ale aj zahraniční hostia. Fotky si môžete pozrieť na www.janovalehota.sk